Źródło: 
brak

Najwięcej do powiedzenia na nasz temat mają ci, którzy znają nas najmniej.