Źródło: 
brak

wkońcu nic co ma wielką wartość w życu