Arystoteles

Arystoteles to wybitny grecki filozof, żyjący w czwartym wieku przed naszą erą. Był twórcą arystotelizmu, czyli nurtu przeciwnego do platonizmu tworzonego przez Platona- najwybitniejszego ucznia Sokratesa. Cytaty Arystoteles dostarczają nam wiedzy o poglądach filozofa na tematy takie jak metafizyka, fizjonomia, czy polityka. Mówił on na przykład, że ludzie owłosieni na plecach mają skłonności do brutalności, a ci obdarzeni dużym czołem są dumni. On także jest autorem znanych słów, według których ludzie z natury nie ufają kłamcom, nawet gdy ci de facto mówią prawdę.