Barack Obama

Barack Obama od roku 2009 piastuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jest on także laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, przyznanej mu za wysiłki włożone w ograniczenie arsenałów nuklearnych na świecie, oraz dążenia do wszechobecnego pokoju. Cytaty Barack Obama to na przykład zabawne wypowiedzi, gdy jego przemówienia zostają przerwane przez dzwoniący telefon – zdarzyło mu się wtedy zadawać takie pytania jak „Czyja to kaczka, gdzieś tu kwacze kaczka?!”, czy „Skąd macie takie dzwonki?”. Obama ma dwie córki: młodszą Natashę i starszą Malię Ann, a jego żoną jest Michelle Obama.