Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Menem. Jest to jeden z najwybitniejszych poetów pochodzenia niemieckiego, prozaik, uczony, polityk oraz wolnomularz. W Polsce może być mylnie wiązany z epoką romantyzm, podczas gdy faktycznie był jednym z głównych przedstawicieli nurtu jakim jest klasycyzm. Cytaty Goethe odnoszą się do jego znajomości wielu dziedzin sztuki oraz nauki. Dramaturg ukończył studia prawnicze w Lipsku oraz Strasburgu. Od roku 1775 mieszkał w Weimarze, gdzie także zmarł w dniu 22 marca 1832 roku.