Homer był greckim wędrownym pieśniarzem, epikiem, śpiewakiem i recytatorem. Jest on uważany za ojca poezji epickiej. Homer to najstarszy znany z imienia europejski poeta, po którym pozostało dziedzictwo bardzo długiej i równie bogatej tradycji ustnej poezji heroicznej. Cytaty Homer znajdują się w jego bardzo znanych działach takich jak Iliada i Odyseja. Żaden poeta grecki nie był w stanie przewyższyć swoja sławą Homera. Na wyspach Ios i Chios zostały wzniesione świątynie poświęcone Homerowi, zaś w Olimpii i Delfach stoją jego posągi. Ponadto Pizystrat wprowadził recytacje homeryckich poematów na Panatenaje.