Wisława Szymborska

Wisława Szymborska była poetką, eseistką i tłumaczką. Urodziła się w dzisiejszym Kórniku, jednak lwią część swego życia spędziła w Krakowie, gdzie też zmarła w roku 2012. W roku 1996 Szymborska została odznaczona Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, przez co stała się lepiej rozpoznawalna na świecie. W Polsce opisuje się ją jako „Mozarta poezji”. Jej prace były przetłumaczone na wiele języków europejskich, a także na arabski, hebrajski, japoński oraz chiński. Cytaty Wisława Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”