Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche był filozofem i filologiem klasycznym, poetą i prozaikiem. Kategoria centralną w filozofii Nietzschego była filozofia życia czyli ujmowanie rzeczywistości, więc również człowieka jako życia. Cytaty Friedrich Nietzsche prowadziły do zanegowania istnienia ukrytego sensu oraz układu świata- esencji, rzeczywistość zaś staje się wobec tego chaosem. Konsekwencją tego była radykalna krytyka chrześcijaństwa jak również współczesnej autorowi zachodniej kultury, jako prawd opartych na tym złudzeniu. Jako istotny uważany był również szacunek wobec wartości obecnych w antycznej kulturze greckiej i postulatu powrotu do niej.