Jan Twardowski

Jan Jakub Twardowski to urodzony w roku 1915 przedstawiciel współczesnej liryki religijnej. Jest autorem bardzo popularnych słów „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”. Twardowski jest twórcą takich dzieł jak: „Znaki ufności”, „Nie przyszedłem pana nawracać”, „Niebieskie okulary”, „Który stwarzasz jagody”, „Zeszyt w kratkę”. Cytaty Jan Twardowski to na przykład słowa wspomniane wyżej, czy pytanie, w którym ksiądz zastanawia się czy możemy oddać Bogu tylko pół serca, jedną czwartą duszy, czy jedną setną swojego czasu? Twardowski zmarł w roku 2006 w Warszawie.