Jezus Chrystus

Jezus Chrystus, znany także jako Jezus z Nazaretu, to główna figura w religii chrześcijańskiej, według której Jezus jest Synem Bożym. Chrześcijanie postrzegają Chrystusa jako Mesjasza. Jezus był Żydem pochodzącym z Galilei, ochrzczonym przez Jana Chrzciciela i ukrzyżowanym w Jerozolimie, w której panował wówczas Poncjusz Piłat - z tymi faktami zgadzają się nawet niewierzący. Cytaty Jezus Chrystus zawarte są w Biblii, w której zostały spisane przez Apostołów wydarzenia, w których rzekomo brał udział Chrystus, jego słowa i nauczanie.