John F. Kennedy

John F. Kennedy to trzydziesty piąty z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. JFK był z wizytą w Polsce w roku 1939.  to przykładowo słowa: „Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji.” lub „Ktokolwiek wierzy w sprawiedliwość na świecie, ten jest fałszywie poinformowany.” Śmierć prezydenta Kennedy’ego dotąd owiana jest tajemnicą. Został zaatakowany 22 listopada 1963 roku w Dallas w zamachu, w którym został trafiony dwoma pociskami. Został pochowany 2 dni później w Arlington.