Józef Stalin

Józef Stalin był radzieckim politykiem. Z pochodzenia był Gruzinem. Pełnił obieralne kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR oraz jej poprzedniczek z ramienia ZSRR. Faktycznie zaś był dożywotnim dyktatorem Związku Radzieckiego, posiadał władzę nieograniczoną. Wyznawał ideę walki klasowej w imię której stosował jako metodę rządzenia masowy, państwowy zewnętrzny i wewnętrzny terror. Pochłonął on według różnych ocen od kilku do nawet kilku dziesięciu milionów śmiertelnych ofiar. Poprzez swoje cytaty Józef Stalin podpisał sojusz z III Rzeszą a tym samym umożliwił Niemcom rozpoczęcie zbrojnej agresji na Polskę, co przyczyniło się do wybuchu II wojny światowej.