Józef Tischner

Józef Tischner był polskim prezbiterem katolickim i filozofem oraz Kawalerem Orderu Orla Białego. W latach siedemdziesiątych stał się bardzo znana postacią w życiu intelektualnym na arenie polskiej. Ten okres zamknął w zbiorze esejów „Świat ludzkiej nadziei”, które to traktowały o jego dyskusjach z klasykami filozofii doby Oświecenia jak również egzystencjalistami. Cytaty Józef Tischner wprowadziły pojęcie „Ja aksjologicznego”, które dotyczyło w szczególności pojęć takich jak wolność czy świadomość. Pozostając w ramach tradycji fenomenologicznej wytyczał osobistą oryginalną ścieżkę filozoficznej refleksji, która to doprowadziła go do filozofii dramatu i metafizyki dobra.