Konfucjusz

Konfucjusz był chińskim filozofem. Nie pozostawił on po sobie pism, jednak cytaty Konfucjusz i jego nauczanie zebrano w księdze „Dialogi konfucjańskie”. Jako główny temat rozważań Konfucjusz obrał życie codziennie ludzi oraz stabilność społeczeństwa. Jego zdaniem podstawowe cnoty to: praworządność, humanitaryzm, mądrość, lojalność i poprawność. Powyższe cnoty realizują się w pięciu powinnościach, lub tez fundamentalnych relacjach społecznych. Moralność jednostki oraz podstawowa rola rodziny to według niego fundament stabilności państwa. Konfucjusz dużą rolę w kształtowaniu ładu społecznego przypisywał wykształceniu, które według niego nie było tylko sama nauką, lecz obejmowało tez kwestie serca i ducha.