Marek Aureliusz

Marek Aureliusz był rzymskim władcą w latach 161-180, jest także postrzegany jako jeden z najważniejszych filozofów stoicyzmu. Pamiętamy go także z wieloletnich walk toczonych z Germanami. Cytaty Marek Aureliusz: „Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.”, „Co nie jest użyteczne dla roju, nie jest też z pożytkiem dla pszczoły.” Aureliusz był w związku małżeńskim z Faustyną Młodszą (która była zresztą jego kuzynką). Podczas trzydziestoletniego małżeństwa spłodzili trzynaścioro dzieci, z których tylko pięcioro przeżyło ojca.