Maria Konopnicka

Maria Konopnicka to polska poetka, pisała teksty dedykowane dzieciom i młodzieży, była tłumaczką, dziennikarką oraz krytykiem. Miała także duży wpływ w walce o prawa kobiet oraz niepodległość Polski. Używała różnych pseudonimów, np. Jan Sawa. Konopnicka to jedna z najważniejszych przedstawicielek polskiego pozytywizmu. Napisała nowelę pod tytułem “Mendel Gdański” traktującą o polskich Żydach, z niej też pochodzą takie cytaty Maria Konopnicka jak: “Ale jak na ten słup położone będą tylko pieniądze, a nie będzie ani honoru, ani sławności, ani mądrości, to po co ludzie będą na ten słup liźć?”