Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa była zakonnicą, założycielką zgromadzenia Misjonarek Miłości. Jest ona błogosławiona kościoła katolickiego, jak również laureatką Nagrody Templetona jak również Pokojowej Nagrody Nobla i najwyższego indyjskiego odznaczenia państwowego- orderu Bharat Ratana za pracę humanitarną. Przez ponad 45lat służyła wszystkim potrzebującym: chorym, sierotom, ubogim oraz umierającym w Indiach. Już w latach siedemdziesiątych na świecie były znane cytaty Matka Teresa, jak również jej działalność jako adwokat biednych i bezbronnych. O życiu i działalności Matki Teresy powstały zarówno liczne książki jak i filmy.