Monteskiusz

Monteskiusz był francuskim filozofem, prawnikiem i pisarzem. Lata jego działań przypadają na okres Oświecenia. Monteskiusz w „Listach perskich” poddawał krytyce porządek panujący we Francji przed rewolucją, jako wzorzec do naśladowania traktował ustrój państwowy panujący w Wielkiej Brytanii. Największe dzieło Monteskiusza to „O duchu praw” składające się z trzystu jeden ksiąg w którym to cytaty Monteskiusz dawały możliwość dokonania analizy znanych w czasach w których żył autor form ustrojowych. Monteskiusz uważał również, że o jakości państwa stanowi w głównej mierze gwarantowanie przez nie wolności obywateli.