Pitagoras był greckim filozofem, ,matematykiem, mistykiem. Jest on kojarzony ze słynnym twierdzeniem matematycznym dotyczącym trójkąta nazwanym jego imieniem. Najpewniejszym źródłem informacji o Pitagorasie mogły być „złote wiersze”, których z dużym prawdopodobieństwem jest autorem, jednak nie wiadomo jak wiele z tych treści pozostało takimi, jakimi były w wersji oryginalnej. Trudno odróżnić poglądy Pitagorasa od przemyśleń następców ze szkoły pitagorejskiej, które często przypisywane bywały przez nich mistrzowi. Najsłynniejsze cytaty Pitagoras to „Przyjaciele powinni mieć wszystko wspólne” i „Że przyjaciel jest dla człowieka drugim ja”.