Salomon był prorokiem biblijnym i Koranu, oraz królem Izraela, to syn i następca króla Dawida. Zasłynął jaki wielki budowniczy. W przeciągu siedmiu lat wybudował świątynię w Jerozolimie, którą później nazwano świątynią jerozolimską. Swój pałac budował zaś 13 lat. Wśród izraelskich władców jako pierwszy korzystał z rydwanów. Swój dwór uczynił ośrodkiem zarówno kultury jak i literatury. Tradycja biblijna przekazuje, iż słynął z mądrości. Cytaty Salomon zapamiętane są do dziś. Na lata jego panowania przypada największa ze świętości monarchii hebrajskiej.