Sokrates

Sokrates urodził się w roku 470 przed naszą erą w Atenach, gdzie też rozwijał swoje talenty filozoficzne. O jego życiu nie wiemy wiele, a jego śmierć odniosła duży wpływ na ówczesnych Ateńczyków. Został on bowiem skazany na wypicie cykuty, za rzekome psucie młodzieży i niewyznawanie powszechnie wyznawanych bogów. Cytaty Sokrates a głoszą głównie jego idee na tematy egzystencjonalne. Mówił on o życiu i śmierci, np. „Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc.” Znane są też jego słowa : „najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie”.