Tales był filozofem a raczej uczonym greckim. Jego działalność przypada na okres przedsokratejski. Był on przedstawicielem jońskiej filozofii przyrody. Powszechnie uznawano go za pierwszego filozofa cywilizacji zachodniej jak również za inicjatora badań nad przyrodą jako nauki. Należał on do kanonu siedmiu mędrców. Tales postrzega się jako pierwszego filozofa głownie dlatego, że cytaty Tales zainicjowały wyjaśnienie rzeczywistości przez odwoływanie się zarówno do natury jak i do rozumu bardziej niż do tradycji i mitologii. W oczach Greków był on jednak bardziej mędrcem niż filozofem.